PLASTIFICADORES DE PAPER

MENU MÀQUINES D'OFICINA
- Destructores de paper
- Plastificadores
- Enquadernadores Enquadernació
fusion A4 hero copia.jpg - Guillotines i cisalles
- Purificadors d'aire

CONCEPTES A TENIR EN COMPTE
AL SELECCIONAR UNA PLASTIFICADORA DE PAPER


1.- Volum i ús.


Per treure'n una conclusió encertada s'ha de buscar el moment de màxima utilització de la plastificadora, i triar la màquina segons els paràmetres que es marquin en aquell moment:
La mida del paper que es vol plastificar, targetes, A5, A4, A3.
Quantitat de fulls que es volen fer de forma consecutiva.
Si es vol plastificar documents que s'han de manipular de forma puntual o continuada, això indicarà el gruix de la bossa.
Si importa el temps de plastificar o no.


log1user.jpg  1 Usuari - Ús ocasional i moderat.Son màquines orientades a treballs manuals o petites oficines, on el volum de plastificació es puntual i esporàdic.
Normalment es per utilitzar bosses de 80 - 125 microns. Bàsicament estan pensades per documents de fins mida A4, tot i que també es troven en A3. La velocitat de plastificació sol ser de 30 cm per minut.  1 - 3 Usuaris - Ús freqüent .

Les plastificadores d'aquest grup treballen bàsicament  amb fundes de 125 microns. Es per usuaris que de forma freqüent necessita la plastificació de documents peró que el volum continuat es moderat. El temps de escalfament del aparell es reduex considerablement i la velocitat de plastificació pot arribar a 50 cm per minut.+ de 5 Usuaris. Ús intensiu a l'oficina i escola.
S'inclou en aquest apartat aquelles màquines que estan pensades en un volum de plastificació considerablement elevat. Per empreses o escoles on la qualitat i la velocitat de treball es important. Els articles mes potents d'aquesta gamma son aptes pel mon professional.  L'escalfament de posta en marxa por ser tant sols de 30 segons i un full A4 por fer-se en 17-20 segons. Pot utilitzar fundes de fins a 250 microns.

Cal llegir les característiques tècniques definides pels fabricants a cada model. Podeu entrar a la nostra botiga online o contactar per ampliar informació.


2.- Gruix de les fundes

El servei al que es destina la documentació plastificada marcara el gruix, duresa, resistència de la funda que seleccionem.

La numeració de la funda be indicada en funció del gruix de la bossa de plàstic. El valor està mesurat en microns.

80 mc125 mc175 mc250 mc
5308703_408220_bossa_A4_175mc.jpg
Per presentacions habituals i protegir documents per un us puntual i amb un cicle de vida no molt llarg.Quant es necessita protegir un document per alguna activitat amb un us  freqüent però no per un perióde llarg de temps.Per protegir documents que s'utilitzen en llocs humits i departaments tècnics o obres, a on poden ser deteriorats amb facilitat.
També en rètols amb una previsió de vida mes o menys llarga.
Per manipulació de documents amb gran rotació, tipus targetes o cartes de menú per restaurants.
També que puguin resistir a l'exterior de forma esporàdica.
Ús ocasional i moderat.Ús intensiu a l'oficina i escola.
Ús freqüent
3.- Velocitat de plastificació.
La velocitat de plastificació està directament relacionada amb el volum de documents i a l'entorn en que estigui instal·lat.
A les màquines d'us freqüent i intensiu la velocitat de plastificació  es podrà configurar en funció del gruix de la funda que s'utilitzi.
El valors indicats en el quadre següent son mesurats per utilitzar fundes de 80 micres.

Volum i úsVelocitat aproximadaTemps escalfament
Ús ocasional i moderat.30 cm per minut3 - 5 minuts
Ús freqüent.Entre 30 i 50 cm per minut1 minut
Ús intensiu a l'oficina i escola.Entre 80 i 135 cm per minutEntre 30 i 60 seg.

4.- Característiques tècniques (Marca Fellowes)
Detecta automàticament el gruix de la funda i ajusta la temperatura.Millora la velocitat de posta en marxa a 60 segons.Detecció de fundes mal posades amb retrocés automàtic.S'atura després d'uns minuts inactiu.
Reducció de la temperatura exterior fins un 35%Ajustos de temperatura en el canvi del gruix de les bosses.Retrocés automàtic de les fundes enganxadesIndicador del final de plastificació i introducció de la següent.

APROFITEU
LES NOSTRES
OFERTES.

DESCOMPTES
AJUSTATS A
CADA
PROJECTE.

DEMANEU EL
VOSTRE
PRESSUPOST.

Aqui per contactar.


Cliqueu aquí i contacteu amb nosaltres.
Amplieu la informació o sol·liciteu un pressupost.